Menu

Wybrane realizacje

Stadion piłkarski KORONA 

 Stadion-Korona-Kielce

Zakres wykonywanych robót elektrycznych przez P.E. Elstar Electric na stadionie piłkarskim “Korona w Kielcach”

  • Wykonywanie systemów nośnych dla prowadzenia kabli i przewodów elektrycznych i teletechnicznych.
  • WLZ, okablowanie i oprzewodowanie obiektu, osprzęt.
  • Montaż z podłączeniem dostarczonych rozdzielnic i tablic elektrycznych.
  • Oświetlenie obiektu i płyty boiska, oświetlenie awaryjne z centralnej baterii akumulatorów.
  • Oświetlenie zewnętrzne.
  • Uziemienie odgromowe i połączenie wyrównawcze.
  • Kanalizacja energetyczna i teletechniczna z rur SRS i DVK wraz ze studzienkami.
  • Montaż 2 stacji trafo 15/0.4 kV.
  • Wykonanie instalacji CCTV.
  • Prace rozruchowe, kontrolno-pomiarowe, udział w próbach współdziałania.

Kompleks biurowy Silesia

 Kompleks biurowy Silesia

Zakres wykonywanych robót:

  • Dostawa rozdzielnic nN.
  • Dostawa rozdzielnicy SN oraz złącz SN.
  • Wykonanie instalacji elektrycznych w całym budynku.
  • Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
  • Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego.
  • Dostawa transformatorów.
  • System ogrzewania rur i podjazdów.
  • Instalacja odgromowa.

Centrum Geoedukacji „Wietrznia”

 Geopark-Wietrznia-Kielce

Zakres wykonywanych robót:

  • Wykonanie linii kablowej SN.
  • Wykonanie linii kablowej NN.
  • Wykonanie stacji transformatorowej.
  • Wykonanie instalacji elektrycznej na całym obiekcie.
  • Wykonanie i montaż rozdzielnic n.n. głównych piętrowych oraz rozdzielni pomieszczeń  technicznych.
  • Wykonanie instalacji oświetleniowej elewacji budynków , parkingu i terenu wokół budynków.

Trzuskawica S.A.

 Trzustkawica

Zakres wykonywanych robót:

  • Wykonanie zasilania NN z stacji SO-6 do rozdzielni kontenerowej.
  • Dostawa i montaż rozdzielnicy kontenerowej.
  • Wykonanie instalacji od rozdzielni kontenerowej do ściany galerii przenośników taśmowych.
  • Wykonanie oświetlenia na przenośnikach taśmowych, torowisku oraz w sterowniach.
  • Wykonanie i montaż rozdzielnic n.n. głównych, szaf stycznikowo-sterowniczo-oświetleniowych, skrzynek sterowania remontowego.
  • Wykonanie i montaż zestawów gniazd remontowych.

Centrum handlowe Pasaż Świętokrzyski

 Centrum Handlowe Pasaż Świętokrzyski

Zakres wykonywanych robót:

  • Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych  -  oświetlenie terenu oraz elewacji obiektu.
  • Montaż stacji transformatorowej 2 x 1600 kVA, 15/0,4 kV.
  • Wykonanie i montaż rozdzielnic n.n w systemie Schneider Electric.

Centrala Abonencka NATOLIN

 Centrala Abonencka Natolin

Zakres wykonywanych robót:

  • Wykonanie koncepcji zasilania CA Natolin.
  • Wykonanie i montaż rozdzielnic NN w systemie ELSTEEL.
  • Montaż szynoprzewodów.
  • Dostawa i montaż baterii kondensatorów.

Elektrociepłownia Dalkia

 Elektrociepłownia Dalkia

Zakres wykonywanych robót instalacji elektrycznej biomasy:

  • Wykonanie linii kablowej SN 6 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia.
  • Dostawa i montaż transformatorów 15/0,4 kV.
  • Wykonanie instalacji zasilania sterowania wentylacją.
  • Wykonanie instalacji okablowania technologicznego i AKPiA.
  • Wykonanie instalacji okablowania światłowodowego.
  • Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pełnym zakresie.
  • Wykonanie i montaż rozdzielnic n.n głównych, skrzynek sterowania miejscowego oraz rozdzielni AKPiA.
  • Wykonanie instalacji oświetleniowej elewacji budynków, parkingu i terenów wokół budynków.
  • Pomiar oraz udział w rozruchu technologicznym.

Elektrociepłownia Starogard Gdański

 Elektrociepłownia Starogard Gdański

Zakres wykonywanych robót:

  • Modernizacja pola SN w rozdzielni głównej.
  • Prace montażowe przy szafie licznikowej oraz szafie zabezpieczeń.
  • Dostawa nowego pulpitu sterowniczego, posadowienie, okablowanie i sprawdzenie połączeń.
  • Dostawa i montaż, w tym posadowienie szafy odczepu generatora.
  • Dostawa i montaż oraz prefabrykacja szafy zera generatora.
  • Posadowienie i podłączenie szaf wizualizacji RT.
  • Dostawa nowego transformatora wzbudzenia posadowienie i przyłączenie do obiektu.
  • Prefabrykacja i montaż skrzynek przyłączeniowych generatora do układu wprowadzenia mocy.
  • Pomiary elektryczne.

Automatyka (Trzuskawica i Zakłady Azotowe w Puławach)

 Automatyka

Zakres wykonywanych robót Trzustkawica:

  • Wykonanie zadania automatyzacji załadunku na wagony – opracowanie oprogramowania dla sterowników PLC wraz
    z wizualizacją.
  • Wymiana rozdzielnic wraz z dopasowaniem sterowania do istniejących systemów SCADA przy pierwszej nitce przeróbki mechanicznej kamienia.
  • Automatyzacja punktu rozładunku paliw stałych przy wykorzystaniu sterowników PLC paneli operatorskich oraz systemu RFID (wykonano projekt elektryczny instalacji siłowej i sterowania oraz oprogramowanie).
  • Projekt elektryczny oraz sterowanie wraz z wizualizacją SCADA obiektu sortowni wapna.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 psk

Zakres wykonywanych robót elektrycznych:

  • Rozbudowa i modernizacja hali laboratoryjnej Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn.
  • Wykonanie instalacji elektrycznych w salach laboratoryjnych.

Ekofiber, Bilcza k/Kielc

 ekofiber

Zakres wykonywanych robót elektrycznych:

  • Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych.

 

 

 

Kompleks biurowy Echo Investment, Kielce

 echo

Zakres wykonywanych robót elektrycznych:

  • Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych.
  • Wykonanie instalacji oświetlenia.
  • Dostawa i montaż rozdzielnic.

Hotel Qubus w Kielcach

 qubus

Zakres wykonywanych robót elektrycznych:

  • Dostawa rozdzielni.
  • Wykonanie instalacji elektrycznej.

Zakład Płytek Ceramicznych CERRAD

 CERRAD

Zakres wykonywanych robót elektrycznych:

  • Dostawa i montaż rozdzielnic.
  • Wykonanie instalacji elektrycznej.
  • Wykonanie instalacji oświetlenia.