english english version  

SZR

SZR -układ stosowany do zapewnienia ciągłego zasilania w energię elektryczną obiektów dla których dopuszczalne są przerwy zasilania w zakresie od kilkadziesiąt ms do kilkudziesięciu s.

SZR 2TT

SZR 2TG

SZR 3TT

SZR 3TG

SZR 4TTG

SZR 5TTG

SZR 7TTG

SZR 7TT2G

Wg projektu

 

 

Automatyka SZR

SZR Układy Samoczynnego Załączania Rezerwy produkcji na sterownikach PLC są przeznaczone dla zapewnienia ciągłego zasilania w energię elektryczną obiektów dla których dopuszczalne są przerwy zasilania trwające od kilkudziesięciu milisekund do kilkudziesięciu sekund . Zastosowanie sterowników PLC w tych układach jest obecnie standardem , dla dużych rozdzielni elektrycznych produkowanych przez nowoczesne firmy na świecie.

Układy SZR naszej produkcji oparte na specjalizowanych sterownikach PLC mogą być stosowane w systemach zasilania zawierających 2 lub więcej wyłączników . Układy takie mogą być również poddane wizualzacji. Przy pomocy programu wizualizacyjnego sterownik informuje o istniejącym stanie wyłączników, obecności zasilań, zaistniałych awariach, oraz ostatnich przełączeniach. Informacje te mogą być gromadzone i w każdej chwili może być odczytana przy pomocy komputera stacjonarnego, panelu operatorskiego lub zdalnie poprzez połączenie modemowe cała historia zachowań poszczególnych wyłączników i układu. Układy SZR na sterownikach PLC zapewniają prawidłowe przełączenie, w sytuacji awarii torów wyłączników głównych, wyłączników manewrowych oraz załączanie i wyłączanie agregatu prądotwórczego w kilku typach pracy automatycznej.


Pojęcie awaria toru obejmuje :

 • zanik napięcia
 • wysunięcie wyłącznika (w przypadku zastosowania wyłącznika w wersji wysuwnej)
 • wyłączenie wyłącznika z powodu zwarcia i przeciążenia
 • ręczne wyłączenie wyłącznika w trybie pracy automatycznej


W trybie pracy automatycznej układ SZR może pracować z rezerwą jawną lub ukrytą. W przypadku pracy z rezerwą jawną jest możliwe programowo ustalenie priorytetu zasilania z sieci 1 lub 2 w sytuacji gdy istnieją dwa zasilania z sieci ZE. Sterowanie automatyczne z wyborem sieci priorytetowej zapewnia zasilanie tylko z tej sieci lub w przypadku jej braku z agregatu prądotwórczego.

W układzie sterowania realizowane są następujące opóźnienia nastawiane :

 • opóźnienie czasu załączania wyłączników liczone od czasu awarii jednego z torów - zapobiega ( o ile jest wybrane ) , zbędnym przełączeniom układu w sytuacji chwilowych zaników napięcia trwających krócej od nastawionych czasów opóźnień.
 • opóźnienie czasu załączania wyłączników głównych po powrocie napięcia liczone od czasu powrotu napięcia - ustawiane jest przez operatora za pomocą zewnętrznych przekaźników czasowych , może osiągać wartości kilkudziesięciu sekund i ma zapobiec zbędnym przełączeniom układu aż do momentu osiągnięcia stabilnych parametrów zasilania.
 • opóźnienie załączania wyłącznika zasilania awaryjnego a po sygnale na załączenie generatora ( ustawione programowo ) , umożliwia wykonanie kilku prób rozruchu agregatu w przypadku trudności z jego uruchomieniem.

Czas ten jest indywidualne dobierany dla danego typu agregatu prądotwórczego. Wystąpienie awarii w torze danego wyłącznika powoduje ,że sterownik zablokuje wyłącznik i przełączy układ zapewniając dalej ciągłość zasilania z pominięciem tego wyłącznika. SZR realizuje funkcje blokady , która uniemożliwia ponowne załączenie danego wyłącznika w trybie pracy automatycznej .

Stan blokady wyłącznika występuje w sterowniku w następujących przypadkach:

 • zwarcie lub przeciążenie w torze wyłącznika
 • nieprawidłowe przełączanie zestyków pomocniczych wyłącznika lub uszkodzenie przewodów łączących zestyki z wejściami binarnymi sterownika.

Sterownik rozpoznaje stany przeciążenia lub zwarcia i nie pozwala na ponowne załączenie "na zwarcie" (przeciążenie) z jednoczesnym wystawieniem blokady. Odblokowanie wyłącznika następuje po naciśnięciu przycisku 'kasowanie blokady'.

Typ SZR Liczba
wyłączników
Liczba zasilań Opis
SZR 2TT 2 2 zasilania z transformatorów Zasilanie podstawowe + zasilanie rezerwowe
SZR 2TG 2 2 zasilania Trafo + Generator  
SZR 3TT 3 2 zasilania z transformatorów Zasilanie podstawowe + zasilanie rezerwowe
+ sprzęgło
SZR 3TG 3 2 zasilania Trafo + Generator  
SZR 4TTG 4 2 zasilania Trafo + Generator Zasilanie podstawowe + zasilanie rezerwowe
SZR 5TTG 5 3 zasilania - 2 Trafo + Generator  
SZR 7TTG 7 3 zasilania - 2 Trafo + Generator  
SZR 7TT2G 7 4 zasilania - 2 Trafo + 2 Generator  
Wg projektu dowolna Dowolna konfiguracja Dowolna konfiguracja
 • istnieje możliwość rozbudowy o wizualizacje układu.
 • maksymalnie niski koszt w stosunku do zastosowanych urządzeń.
 • szybka realizacja.
 

Usługi usługi

oferujemy różnorodne usługi elektromontażowe więcej...

Rozdzielnice rozdzielnice

rozdzielnice energetyczne, sterownicze, budowlane więcej...

Automatyka SZR automatyka

układy SZR na sterownikach PLC więcej...

Referencje referencje

lista realizacji wykonanych przez naszą firmę więcej...